Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
O nás

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Akce roku 2018

20. 11. 2018

K vybavení Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích poslouží finanční dar ve výši 300 tisíc korun, který příspěvkové organizaci kraje Jihomoravské dětské léčebny poskytla Nadace Naše dítě.

Symbolický šek v úterý 20. listopadu 2018 v Boskovicích do rukou krajského radního Milana Vojty a ředitelky Jihomoravských dětských léčeben Kateřiny Bednaříkové za nadaci předala Zuzana Šafářová. Za město Boskovice byl slavnostnímu předání přítomen starosta Jaroslav Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík.

„Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích, která je součástí příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny, tento dar použije konkrétně na vybavení relaxační místnosti Snoezelen,“ konkretizoval radní Vojta využití prostředků, které byly získány díky síti drogerií Rossmann v rámci kampaně Dejme úsměv dětem v průběhu letošního roku.

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), a interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout). Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty.

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. Podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality.

Vzhled a vybavení místnosti není přesně určen. Součástí je vodní lůžko, zrcadla, prostředky pro docílení různých světelných efektů (světelná terapie). Místnost by měla podporovat sluchové vnímání (muzikoterapie), dále pak stimulovat čich (aromaterapie), chuť, hmat.

Pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

14. 11. 2018

Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích dlouhodobě spolupracuje se spolkem rotariánů ve Velké Británii. V letošním roce přijela na návštěvu místopředsedkyně tohoto spolku a rozhodla se předat naší organizaci finanční částku na nákup nového vozíku pro handicapované.

Firma Medicco, čímž jí velice děkujeme, se rozhodla tuto částku ještě zvýšit a darovala nám nový vozík, který poskytne dětem komfortnější pohyb.

Všem moc děkujeme

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2018 www.detskelecebny.cz/boskovice/