Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Co musíme udělat pro léčebný pobyt v našem zařízení

Přijímací kancelář

+420 511 123 200

+420 601 590 743

 

Pokud má Vaše dítě některou z uvedených diagnóz (dětská mozková obrna, jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému,degenerativní a heredofamiliární onemocnění,stavy po úrazech a operacích CNS,svalová onemocnění,vrozené i získané ortopedické vady,stavy po ortopedických operacích) nebojte se a oslovte Vašeho pediatra sami. Využijte svého práva a zeptejte se na hrazenou komplexní léčebnou péči.

Pacienti jsou přijímáni na základě schváleného „Návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně". Návrh podává reviznímu lékaři ke schválení praktický lékař pro děti a dorost na základě doporučení odborného lékaře, např. neurologa, ortopeda...

Z veřejného zdravotního pojištění je pacientům hrazena léčba, ubytování a strava. Doprava je hrazena pouze tehdy, pokud je indikována ze zdravotních důvodů.

Pacienti mohou být přijímání na vlastní žádost. V tomto případě pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacient si náklady na léčbu, ubytování a stravu hradí sám dle platného ceníku služeb.

Pacient bývá k léčebnému pobytu přijat do šesti měsíců od vystavení návrhu praktickým lékařem nebo jiným odborným lékařem.

Informace o průběhu léčebného pobytu a přesném termínu nástupu vám bude přijímací kanceláří zaslán minimálně 3 týdny před nástupem.

Délka léčby je u dítěte s doprovodem obvykle 28 dní.

U dětí hospitalizovaných bez doprovázející osoby je délka zcela individuální podle zdravotního stavu na základě rozhodnutí vedoucího lékaře léčebny.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2018 www.detskelecebny.cz/boskovice/