Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Ošetřovatelská péče

O děti pečuje tým kvalifikovaných zdravotních sester a ošetřovatelek, které mají znalosti o vývoji dítěte. Máme organizovaný a systematický přístup k dítěti a jeho doprovodu. Abychom mohli dokonale poznat, analyzovat a uspokojovat potřeby dětských pacientů, úzce spolupracujeme s rodiči.

Kromě poskytování základní ošetřovatelské péče používáme při své práci také speciální metody. Jedná se především o rehabilitační ošetřovatelství a koncept Bazální stimulace.

Rehabilitační ošetřovatelství

Jedná se o aktivní ošetřovatelství, které uplatňuje rehabilitační principy v ošetřovatelských úkonech s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.

Zdravotní sestra všemi dostupnými prostředky zamezuje vzniku komplikací a sekundárních změn. Každodenně spolupracuje s rehabilitační pracovnicí. Zdravotní sestry provádějí stanovené úkony po dobu celých 24 hodin, vždy s ohledem na aktuální stav dítěte.

Mezi základní úkony rehabilitačního ošetřovatelství patří

  1. polohovaní
  2. manipulace s pacientem
  3. péče o průchodnost dýchacích cest
  4. péče o celkovou pacientovu kondici

Do rehabilitačního ošetřovatelství patří také nácvik hygienických a sebeobslužných dovedností. Je to proces velmi individuální a většinou zdlouhavý. Často je třeba využívat speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, konzultovat s fyzioterapeuty správný postup a polohování dítěte.

Bazální stimulace

Jednotlivé prvky z konceptu bazální stimulace aplikujeme u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Používáme stimulaci somatickou, vestibulární a vibrační. Dále se využívá stimulace optická, auditivní, taktilně-haptická, olfaktorická a orální.

Při ošetřovatelské péči je velmi důležitý psychologický aspekt.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2018 www.detskelecebny.cz/boskovice/