Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás


QR kód


Rezervace pobytu

Přijímací kancelář – rezervace pobytu

Informace lze podat pouze v úředních hodinách
- v pracovní dny úterý, čtvrtek, pátek 12.30 – 14.00 hodin

+420 511 123 200

+420 601 590 743

Rezervace pro dětí bez doprovodu - REZERVACE MOŽNÁ

- rezervace přijímáme - můžete vyplnit tabulku a do 1 měsíce poslat návrh, jinak rezervace propadá
- po přijetí rezervace budete informováni, zda vámi zvolený termín je volný.

Vyplňte prosím rezervační formulář.

Jméno a příjmení dítěte

Rok narození

Zdravotní pojišťovna

Diagnóza

Jméno a příjmení (zákonného zástupce)

Bydliště (ulice, číslo popisné)

Město, obec:

PSČ:

E-mail:

Telefon, mobil:

Termín pobytu (zadávejte pouze měsíc, ve kterém budete požadovat termín nástupu na léčbu)
Kód

Opište kód:

   

Do jednoho měsíce od zadání Vaší rezervace nám musí být doručen „Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“. Pokud návrh neobdržíme, rezervace se ruší. Pozor! Platnost „Návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ je 6 měsíců od data vypsání návrhu Vaším praktickým lékařem.

Dětí s doprovodem- Rezervace nepřijímáme

- rezervace nejsou přijímány, termíny pobytu jsou řazeny dle přijetí „Návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ schválený revizním lékařem dané pojišťovny
- děti, které jsou po ortopedických operacích, po aplikaci botulotoxinu, děti po úrazech a po závažných akutních onemocněních a mají v léčebně platný " Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně" jsou dle možností léčebny zařazeny přednostně.

V případě plánované ortopedické operace doporučujeme kontaktovat předem naši přijímací kancelář s informací, kdy bude operace provedena a jak dlouho bude mít dítě sádry. Totéž platí o aplikaci
botulotoxinu – informujte nás o termínu aplikace co nejdříve.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2019 www.detskelecebny.cz/boskovice/ Prohlášení o přístupnosti