Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace splňují požadavky dle §4 a §5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly. Nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout kancelářský balík OpenOffice.org a AcrobatReader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Výjimky

Jako doplňující informace mohou být ve stránkách umístěny galerie fotografií, ve kterých zlepšujeme komfort uživatelů otevíráním plných velikostí fotografií do nových oken JavaScriptem (přičemž funkčnost je pro uživatele bez JavaScriptu zajištěna standardním odkazem).

Kontakt

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky §4 a §5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu kretin@detskelecebny.cz.