Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
O nás


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Akce roku 2017

I. ročník konference „Pohybem k životu“

Dne 9. - 10.2. 2017 se uskutečnil I. ročník konference „Pohybem k životu“. Konference byla pořádána Jihomoravskými dětskými léčebnami, p.o. (Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, Dětská léčebna Křetín, Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy). Každá léčebna uvedla jeden blok, který se týkal konkrétního zaměření.

Konferenci zahájil spolu s MUDr. K. Bednaříkovou radní JmK Igor Chlup a za město Boskovice místostarosta P. Malach.

Dětská léčebna Křetín uváděla svůj blok Obezita u dětí a dospívajících ve čtvrtek 9.2. od 14:00. Tato část byla věnovaná životnímu stylu dětí a dospívajících a hodně se diskutovalo o tom, jak zastavit jejich zvyšující se prevalenci nadváhy a obezity. Jednotlivá sdělení přednášeli erudovaní odborníci, kteří se výživou, zvláště výživou dětí a dospívajících, zabývají. Dozvěděli jsme se od přednášejících mnoho nových a zajímavých informací.

Blok zahájily PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. a Mgr. Veronika Suchodolová z Masarykovy univerzity Brno s tématem Z pyramidy na talíř aneb výživová doporučení v praxi. Přednášející představily nový koncept Pyramidy výživy pro děti s tzv. „Zákeřnou kostkou“ a Pyramidu pohybu pro děti. A také , jakým způsobem dětem ukázat, co dělat pro zlepšení jejich životního stylu. Dále pokračovala Ing. Hana Střítecká, DiS. Ph.D. z FVZ UO Hradec Králové s přednáškou Potraviny „pro děti“, která ukázala, že ne všechny potraviny, které jsou uváděny jako potraviny pro děti, patří do jejich jídelníčku, a některé dokonce, ve větším množství, mohou způsobit zdravotní problémy. Dále pokračovaly MUDr. Lenka Dostalová-Kopečná Ph.D., z Ped. kliniky LF MU a FN Brno s odbornou přednáškou na téma Porucha metabolismu lipidů nejen u obézních dětí a MUDr. Jana Šťastná Ph.D. z Ped. Kliniky LF MU Brno s přednáškou na téma Vybrané kazuistiky z praxe. Byly to velmi přehledné přednášky s řadou nových skutečností, a také jednotlivé kazuistiky ukázaly, že ne vždy je to boj „s větrnými mlýny“. Po krátké přestávce následovala prezentace Využití ortéz s proprioceptivním účinkem u dětí s DMO, kterou přednesl Mgr. Pavel Wanka, Otto Bock ČR s.r.o. a Fakulta zdravotnických studií ZČU Plzeň. Je až neuvěřitelné, jaké existují pomůcky pro zkvalitnění života dětí s DMO. Byli jsme potěšení, že jsme mohli přivítat v rámci bloku MUDr. Hanákovou z Nem. Prostějov se svým sdělením Terezka a její metabolické dědictví s krkolomným názvem. Jednalo se o velmi pěknou přednášku s konkrétním obsahem. Další přednášející, PhDr. Veronika Novotná z DL Křetín, měla přednášku s názvem Pohyb jako návyk. Obsahem přednášky bylo, jak motivovat děti, aby si přisvojily pohyb jako každodenní součást životního stylu. Závěr patřil Lucii Gloserové, DiS. a Romanovi Dočekalovi z DL Křetín a jejich sdělení Na jeden den sluníčkem. Prezentace byla názornou ukázkou toho, co prožívají děti s nadváhou či s obezitou během jednoho dne pobytu v DL Křetín.

Rádi bychom poděkovali všem přednášejícím a účastníkům, kteří se konference zúčastnili a doufáme, že odjížděli do svých blízkých či vzdálených domovů spokojení a obohacení o nové informace a těšíme se na další setkání v roce 2018, kdy se bude konat II. Ročník Pediatrické konference Jihomoravských dětských léčeben, p.o.

Za DL Křetín zapsala Markéta Bednaříková, DiS., nutriční terapeutka JDL

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2020 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti