Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Lékaři


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu


Léčebná péče

Léčba nadváhy a obezity

Léčba nadváhy a obezity Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena na režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové aktivity se současným upravením stravovacích návyků. Samotná terapie dětské nadváhy a obezity v Dětské léčebně Křetín je založená na komplexním přístupu, tzn. zahrnuje vzájemnou spolupráci nutriční terapeutky, psychologa, fyzioterapeuta a kondičního trenéra.

Více informací »

Léčba astenie

V DL Křetín se zabýváme léčbou chorob ve smyslu podvýživy a nechutenství, kdy je zapotřebí naučit pacienty i jejich rodiče správným stravovacím návykům, nastolit taková dietní opatření, která zajistí dostatečný kalorický příjem (racionální strava s přídavky) a zároveň dodrží příjem všech potřebných vitamínů a minerálních látek, aby nebyl poškozen fyzický i psychický vývoj organismu.

Více informací »

Léčba chorob dýchacího ústrojí

Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy, bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám.

Více informací »

Léčba pohybového ústrojí

V léčebně se věnujeme pacientům s vadami pohybového ústrojí. Nejčastěji se jedná o VDT, neboli „vadné držení těla“, kterým v dnešní době trpí velká část mladistvých. Z dalších chorob léčených v DL Křetín jsou to také vady páteře – různé typy skolióz, hrudní kyfózy a další vývojové deformity (např. vpáčený a ptačí hrudník), Scheurmannova choroba apod. K léčebnému pobytu jsou indikovány též poúrazové stavy s postižením svalově-kosterního aparátu.

Více informací »

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2019 www.detskelecebny.cz/kretin/