Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Lékaři


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Léčebná péče

Léčba nadváhy a obezity

Léčba nadváhy a obezity Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena na režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové aktivity se současným upravením stravovacích návyků. Samotná terapie dětské nadváhy a obezity v Dětské léčebně Křetín je založená na komplexním přístupu, tzn. zahrnuje vzájemnou spolupráci nutriční terapeutky, psychologa, fyzioterapeuta a kondičního trenéra.

Více informací »

Léčba astenie

V DL Křetín se zabýváme léčbou chorob ve smyslu podvýživy a nechutenství, kdy je zapotřebí naučit pacienty i jejich rodiče správným stravovacím návykům, nastolit taková dietní opatření, která zajistí dostatečný kalorický příjem (racionální strava s přídavky) a zároveň dodrží příjem všech potřebných vitamínů a minerálních látek, aby nebyl poškozen fyzický i psychický vývoj organismu.

Více informací »

Léčba chorob dýchacího ústrojí

Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy, bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám.

Více informací »

Léčba pohybového ústrojí

V léčebně se věnujeme pacientům s vadami pohybového ústrojí. Nejčastěji se jedná o VDT, neboli „vadné držení těla“, kterým v dnešní době trpí velká část mladistvých. Z dalších chorob léčených v DL Křetín jsou to také vady páteře – různé typy skolióz, hrudní kyfózy a další vývojové deformity (např. vpáčený a ptačí hrudník), Scheurmannova choroba apod. K léčebnému pobytu jsou indikovány též poúrazové stavy s postižením svalově-kosterního aparátu.

Více informací »

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2020 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti