Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Léčba nadváhy a obezity

Samotná terapie dětské nadváhy a obezity v Dětské léčebně Křetín je založená na komplexním přístupu, tzn. zahrnuje vzájemnou spolupráci lékaře, nutriční terapeutky, psychologa, fyzioterapeuta a kondičního trenéra.

Hlavní roli hraje metoda kognitivně-behaviorální psychoterapie dětské obezity, která vychází z poznatku, že nevhodné stravovací a pohybové návyky jsou naučené, a dají se pomocí různých technik také odnaučit. Je třeba změnit nejen chování, ale i myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou.

Edukační program pro děti

Během pobytu probíhá edukační program „Výživa a zdraví“ o zdravém životním stylu. Tento program je koncipován tak, aby dal dětem nejenom potřebné informace, ale také chceme, aby děti zjistily, že redukce hmotnosti nemusí být jen utrpení. Základními tématy jsou – potravinová pyramida, rozbor jídelníčku, pitný režim, rozbor obalů potravin. Velmi oblíbený je u dětí „zdravý talíř“.

InBody

Jednotlivá témata jsou zpracována pomocí herních aktivit, nejedná se o přednášky. Děti sami pomocí kresby tvoří výživovou pyramidu, pomocí pohybové hry zjišťují nejvhodnější tekutiny ke každodennímu popíjení. Sami si vytvářejí na papír svůj zdravý talíř a dle toho si jej také vytváří prakticky. Toto vše probíhá pod vedením nutriční terapeutky, která děti vede a poskytuje cenné rady ohledně vhodné skladby stravy.

Podrobněji viz – nutriční péče

Dětská léčebna Křetín využívá ke zhodnocování tělesných parametrů tělesný analyzátor InBody 370. Děti jsou na něm váženy 1x týdně. Zaměřujeme se nejen na hmotnostní změny, ale také změny v množství tuku a svalové hmoty. Pobyt v dětské léčebně trvá 4 týdny a úbytky tělesné hmotnosti se pohybují v rozmezí 3 – 5 kg, přičemž optimum je 0,5 – 1 kg za 1 týden.

Pohybová aktivita

Děti s nadváhou jsou zařazeny do programu pro „Sluníčka”, který je pevně spjat s pravidelným pohybovým režimem.

Ve všední dny probíhají tyto pohybové aktivity

léčebná péče

Jako diagnostický prvek začínáme zařazovat práci se sporttestery Sigma. Tyto snímače monitorují srdeční činnost a intenzitu pohybové aktivity, kterou si naši klienti průběžně zaznamenávají do tabulkových archů.

Dalším diagnostickým prvkem jsou tzv. kondiční a motorické testy, které mají rovněž vstupní a výstupní charakter.

léčebná péče

Podrobněji viz rehabilitační péče – pohybové aktivity

Úloha psychologa v léčbě obezity

Skupinová sezení jsou zaměřena

Individuální konzultace se zaměřují

léčebná péče

Podrobněji viz psychologická péče

Edukační schůzky s rodiči

Na konci každého léčebného pobytu probíhají edukační schůzky s rodiči, kde nutriční terapeutka, kondiční trenér a psycholog představí rodičům terapii, která v léčebně probíhala a upozorní na možná úskalí, jenž při domácí léčbě mohou nastat. Tématem jsou i ryze praktické zásady, které pomáhají dětem situaci změny životního stylu lépe zvládnout a nefixovat nevhodné jídelní návyky (např. jako jíst na jednom místě v domě, co je to uvědomělé jedení apod.). Zásadou je, že udržitelná je pouze ta změna, která je příjemná! Součástí je i doporučení pokračovat v návštěvách ambulantní nutriční poradny v místě bydliště nebo u nás v léčebně.

Rehabilitační procedury

Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou také relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Dalšími procedurami jsou mořská lázeň, střídavé nožní koupele s relaxační a masážní reflexologickou deskou StoneBoard, která je složená z přírodního mramorového kamene, ručně naskládaného na karbonové desce. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapie nebo tejpy. Nově v našem zařízení využíváme laserovou terapii, léčbu ultraz vukem či elektroterapii. Všechny procedury ordinuje lékař dle zdravotního stavu dětí.

Podrobněji viz rehabilitační péče – procedury

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2019 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti