Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu


Léčba nadváhy a obezity

Samotná terapie dětské nadváhy a obezity v Dětské léčebně Křetín je založená na komplexním přístupu, tzn. zahrnuje vzájemnou spolupráci lékaře, nutriční terapeutky, psychologa, fyzioterapeuta a kondičního trenéra.

Hlavní roli hraje metoda kognitivně-behaviorální psychoterapie dětské obezity, která vychází z poznatku, že nevhodné stravovací a pohybové návyky jsou naučené, a dají se pomocí různých technik také odnaučit. Je třeba změnit nejen chování, ale i myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou.

Edukační program pro děti

Během pobytu probíhá edukační program „Výživa a zdraví“ o zdravém životním stylu. Tento program je koncipován tak, aby dal dětem nejenom potřebné informace, ale také chceme, aby děti zjistily, že redukce hmotnosti nemusí být jen utrpení. Základními tématy jsou – potravinová pyramida, rozbor jídelníčku, pitný režim, rozbor obalů potravin. Velmi oblíbený je u dětí „zdravý talíř“.

InBody

Jednotlivá témata jsou zpracována pomocí herních aktivit, nejedná se o přednášky. Děti sami pomocí kresby tvoří výživovou pyramidu, pomocí pohybové hry zjišťují nejvhodnější tekutiny ke každodennímu popíjení. Sami si vytvářejí na papír svůj zdravý talíř a dle toho si jej také vytváří prakticky. Toto vše probíhá pod vedením nutriční terapeutky, která děti vede a poskytuje cenné rady ohledně vhodné skladby stravy.

Podrobněji viz – nutriční péče

Dětská léčebna Křetín využívá ke zhodnocování tělesných parametrů tělesný analyzátor InBody 370. Děti jsou na něm váženy 1x týdně. Zaměřujeme se nejen na hmotnostní změny, ale také změny v množství tuku a svalové hmoty. Pobyt v dětské léčebně trvá 4 týdny a úbytky tělesné hmotnosti se pohybují v rozmezí 3 – 5 kg, přičemž optimum je 0,5 – 1 kg za 1 týden.

Pohybová aktivita

Děti s nadváhou jsou zařazeny do programu pro „Sluníčka”, který je pevně spjat s pravidelným pohybovým režimem.

Ve všední dny probíhají tyto pohybové aktivity

Jako diagnostický prvek začínáme zařazovat práci se sporttestery Sigma. Tyto snímače monitorují srdeční činnost a intenzitu pohybové aktivity, kterou si naši klienti průběžně zaznamenávají do tabulkových archů.

Dalším diagnostickým prvkem jsou tzv. kondiční a motorické testy, které mají rovněž vstupní a výstupní charakter.

Podrobněji viz rehabilitační péče – pohybové aktivity

Úloha psychologa v léčbě obezity

Skupinová sezení jsou zaměřena

Individuální konzultace se zaměřují

Podrobněji viz psychologická péče

Edukační schůzky s rodiči

Na konci každého léčebného pobytu probíhají edukační schůzky s rodiči, kde nutriční terapeutka, kondiční trenér a psycholog představí rodičům terapii, která v léčebně probíhala a upozorní na možná úskalí, jenž při domácí léčbě mohou nastat. Tématem jsou i ryze praktické zásady, které pomáhají dětem situaci změny životního stylu lépe zvládnout a nefixovat nevhodné jídelní návyky (např. jako jíst na jednom místě v domě, co je to uvědomělé jedení apod.). Zásadou je, že udržitelná je pouze ta změna, která je příjemná! Součástí je i doporučení pokračovat v návštěvách ambulantní nutriční poradny v místě bydliště nebo u nás v léčebně.

Rehabilitační procedury

Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou také relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Dalšími procedurami jsou mořská lázeň, střídavé nožní koupele s relaxační a masážní reflexologickou deskou StoneBoard, která je složená z přírodního mramorového kamene, ručně naskládaného na karbonové desce. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapie nebo tejpy. Nově v našem zařízení využíváme laserovou terapii, léčbu ultraz vukem či elektroterapii. Všechny procedury ordinuje lékař dle zdravotního stavu dětí.

Podrobněji viz rehabilitační péče – procedury

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2019 www.detskelecebny.cz/kretin/