Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu


Léčba pohybového ústrojí

V léčebně se věnujeme pacientům s vadami pohybového ústrojí. Nejčastěji se jedná o VDT, neboli „vadné držení těla“, kterým v dnešní době trpí velká část mladistvých. Příčinou jsou dysbalance mezi svaly, které jsou na přední a zadní straně těla. Ke zhoršení správného držení těla přispívá krátkozrakost, špatný návyk držení těla ve škole (sezení), nesprávná výška stolu a židle při učení, celkové oslabení po delší nemoci, jednostranná zátěž (volejbal, tenis…), časté sezení u PC a televize, ale faktory jsou samozřejmě i genetické. Z dalších chorob léčených v DL Křetín jsou to také vady páteře – různé typy skolióz, hrudní kyfózy a další vývojové deformity (např. vpáčený a ptačí hrudník), Scheurmannova choroba apod. K léčebnému pobytu jsou indikovány též poúrazové stavy s postižením svalově-kosterního aparátu.

Pohybové

Vedle rehabilitačních procedur je součástí pobytu také posilování fyzické zdatnosti – FIT trasa, vycházky do okolí včetně nordic walking a aerobní chůze, geocaching, dále míčové hry a hry v přírodě, v letním období potom jízda na kole a cvičení v bazénu.

Základem léčby jsou rehabilitační procedury doplněné klimatoterapií (pobyt v čistém prostředí), posilováním fyzické zdatnosti. Podrobnější informace viz rehabilitační péče

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2019 www.detskelecebny.cz/kretin/