Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Léčba pohybového ústrojí

V léčebně se věnujeme pacientům s vadami pohybového ústrojí. Nejčastěji se jedná o VDT, neboli „vadné držení těla“, kterým v dnešní době trpí velká část mladistvých. Příčinou jsou dysbalance mezi svaly, které jsou na přední a zadní straně těla. Ke zhoršení správného držení těla přispívá krátkozrakost, špatný návyk držení těla ve škole (sezení), nesprávná výška stolu a židle při učení, celkové oslabení po delší nemoci, jednostranná zátěž (volejbal, tenis…), časté sezení u PC a televize, ale faktory jsou samozřejmě i genetické. Z dalších chorob léčených v DL Křetín jsou to také vady páteře – různé typy skolióz, hrudní kyfózy a další vývojové deformity (např. vpáčený a ptačí hrudník), Scheurmannova choroba apod. K léčebnému pobytu jsou indikovány též poúrazové stavy s postižením svalově-kosterního aparátu.

Pohybové

Vedle rehabilitačních procedur je součástí pobytu také posilování fyzické zdatnosti – FIT trasa, vycházky do okolí včetně nordic walking a aerobní chůze, geocaching, dále míčové hry a hry v přírodě, v letním období potom jízda na kole a cvičení v bazénu.

Základem léčby jsou rehabilitační procedury doplněné klimatoterapií (pobyt v čistém prostředí), posilováním fyzické zdatnosti. Podrobnější informace viz rehabilitační péče

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2020 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti