Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Psychologická péče

Úloha psychologa v péči o děti s poruchami výživy je založená na více rovinách. Pro děti s nadváhou a obezitou jsou 2x týdně organizovány skupiny. Jejich cílem je umožnit ventilaci nahromaděných emocí, pomoci jim zvýšit uvědomění a prožívání vlastního těla. Další formou práce jsou pak individuální konzultace zaměřené přímo na jídelní návyky. Analýzou jídelního chování se snažíme rozklíčovat, čím mohou samy děti přispívat ke svému úbytku na váze či k jeho udržení. Důležitým aspektem, o kterém též hovoříme, je i samotná motivace dítěte k hubnutí. Není-li dítě dostatečně motivováno, pracujeme na konzultaci více na této oblasti, zatím co u dětí aktivně chtějících změnu, jsou tématem spíše výše zmíněné emoce a přesvědčení, které si s jídlem spojuje.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE se zaměřuje na

 • analýzu jídelního chování včetně myšlenek a pocitů, které jej doprovázejí – sebemonitoring
 • podporu motivace ke snižování váhy
 • analýzu vnějších a vnitřních spouštěčů jedení
 • techniky sebekontroly
 • práci s emočním prožíváním
 • hledání podpůrných zdrojů pro udržení váhy po ukončení pobytu
Individuální konzultace

SKUPINOVÉ PSYCHOLOGICKÉ SEZENÍ se zaměřuje na

 • motivaci dítěte k hubnutí – proč chci snížit svoji váhu
 • kognitivní pojímání vlastní váhy – co vím o svém procesu nabývání na váze a jejím udržování
 • práci s tělem - kontaktování s vlastním tělem, jeho prožívání a přivlastnění - relaxace, imaginace
 • práce s emocemi – nakolik se na mém jedení podílejí i emoční podněty
 • vztahy – komunikace, kooperace....

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2020 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti