Mapa stránek   
Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Dětská léčebna Křetín Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna Křetín
Klienti/pacienti


Konference


Jak zajistit pobyt

Aktuálně

Píšete o nás
Odkazy

České děti přibírají - ZDRAVÁ GENERACE
Informace v QR kódu
Informace v QR kódu


Rehabilitační cvičení

Cvičení 2 - 3letých

Děti cvičí společně s maminkou a to formou hry. Využíváme cvičení s říkankami, s písničkami, při cvičení používáme pomůcky tradiční ( míče, balanční podložky, koordinační lano, tunel, lavičky,apod.)i netradiční ( roličky od toaletního papíru, mycí houbičky, kaštany, víčka od PET lahví a další). Cvičení přizpůsobujeme aktuální náladě a chuti dětí do činnosti, do cvičení je nenutíme.

Cvičení sluníček

V rámci cvičební jednotky sluníček dodržujeme části jako je zahřátí, dynamické protažení, posilovací část a statické protažení. Snažíme se o to, aby cvičební jednotky byly pestré a pro děti zábavné. Při cvičení využíváme overbally, gymbally, bosu, balanční čočky, TRX systém, step bedničky, trampolíny, lehké činky či kettlebelly, apod. Cvičení vždy přizpůsobujeme pohybovým dovednostem dětí ve cvičební skupině.

Cvičení hvězdiček

Pohybová aktivita hvězdiček působí pozitivně nejen na pohybový systém, ale i na dýchání dětí. Při cvičení zařazujeme cvičení posilovací, protahovací, cvičení na prevenci vadného držení těla a dechovou rehabilitaci. Při cvičení používáme overbally, gymbally, bosu, TRX systém, SM systém, balanční čočky, padák a další, zařazujeme prvky jógy, prvky rehabilitačních metod jako např. metoda Mojžíšové, Feldenkreis, cvičení sedmi tibeťanů apod. V rámci dechové rehabilitace zařazujeme cvičení s dechovými trenažery CliniFLO, Coach 2, FlowBall, PowerBreathe Shaker Classicnebo flutter a RESPIPRO.

Dechové trenažery

Dechové trenažery

Dechové trenažery dělíme podle účelu na nádechové(inspirační) a výdechové (expirační). Nádechové trenažery (CliniFLO, Coach 2) zlepšují techniku nádechu pro efektivnější inhalaci, zlepšují ventilaci plic,snižují trvalé napětí nádechových svalů a předchází jejich únavě. Trenažer CliniFLO slouží k nácviku plynulého nádechu bez ohledu na velikost objemu nadechovaného vzduchu.

U trenažeru Coach 2 můžeme měřit množství nadechnutého vzduchu a sledovat, zda se v průběhu pobytu u dětí objem zvětšuje.

Výdechové trenažery (PowerBreathe Shaker Classic, Flutter, Thera PEP) podporují a usnadňují vykašlávání a obnovují funkci periferních cest dýchacích.

Trenažer POWERBreathe funguje na principu dýchání proti odporu a posiluje dýchací svaly. Při pravidelném tréninku dochází ke zlepšení síly a vytrvalosti dýchacích svalů, ke zvětšení nadechovaného objemu vzduchu a k celkovému zlepšení kondice.

Indikace:
Jak probíhá cvičení s dechovými trenažery v léčebně?

Děti s respiračním onemocněním (hvězdičky i sluníčka) trénují dýchání s trenažery 1 - 2 x týdně v rámci rehabilitačního cvičení (školáci). Fyzioterapeut dětem vysvětlí, jak se trenažer používá a pak děti několik minut trénují. Maminky, které jsou na pobytu s dětmi mladšími (3 - 6 let), se s trenažery seznámí při edukaci míčkování.

Pokud mají děti indikované cvičení s trenažerem POWERBreathe, cvičí 2x denně po celou dobu pobytu.

Míčkování

Míčkování

Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu, jejíž autorkou je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Technika využívá měkké míčky, kterými masírujeme akupresurní a akupunkturní body na těle. Při pravidelném míčkování dochází k facilitaci nádechu a inhibici výdechu, jemně se protahují svaly trupu a končetin, reflexně se uvolňuje svalovina průdušek, uvolňuje se bránice, prohlubuje se dech a zvyšuje se vitální kapacita plic. Je-li metoda správně a pravidelně aplikována, vede ke zkrácení doby nutné k léčení, snižuje četnost a závažnost projevů onemocnění dýchacích cest. Tato metoda je levná, příjemná a hlavně nenáročná, takže ji zvládne každý laik, po instruktáži fyzioterapeutem.

Indikace:

Jak probíhá míčkování v léčebně?

Míčkování je edukační procedura. To znamená, že metodu se učí maminky dětí, které jsou u nás na pobytu, pod dohledem fyzioterapeuta. Děti se dívají na pohádku a maminky je masírují speciálními tahy na těle nebo obličeji. Celková doba edukace míčkování je 20 – 30 min., 2x týdně.

Dechové a rehabilitační cvičení předškoláků

Pomocí jednoduchých cviků děti posilují svaly důležité pro správné držení těla, procvičují dýchací svaly a bránici (foukají do vaty, větrníků a píšťalek) a učí se relaxovat.

Jóga pro děti

Cvičení jógy by dětem mělo přinést radost z pohybu. Cvičení přizpůsobujeme věku dítěte a jeho psychomotorickým schopnostem. Jóga pro děti je odlišná od jógy pro dospělé. Snažíme se o to, aby jóga děti bavila a byla pro ně zábavná. Při cvičení běháme, skotačíme, hrajeme si na zvířátka, říkáme si říkanky, zpíváme písničky, hrajeme hry. Při cvičení využíváme různé pomůcky, ať už balanční podložky, bosu, overbally, padák, tak i netradiční pomůcky jako jsou roličky od toaletního papíru či houbičky na nádobí. Do cvičení děti nenutíme, nesetrváváme dlouho v pozicích.

Tejpování u ploché nohy

Tejpování (kinesiotaping) se ve sportu a sportovní fyzioterapii využívá již řadu let, a to nejen pro okamžitou úlevu, kterou přináší, ale také pro své korekční účinky. Je to technika lepení barevných pásků na určitou část těla. V naší dětské léčebně využíváme kinesiotape pro zpevnění dětské nožičky v případě zjištěného plochonoží. Nejlepší výsledky máme u dětí ve věku 3 – 6 let.

Děti, které jsou na pobytu v léčebně, jsou vyšetřeny na podoskopu v průběhu prvního týdne pobytu a dle výsledků navrhne fyzioterapeut léčbu - tejpování, cvičení, apod.

Jaký je postup pro tejpování dětí, které nejsou v léčebně na pobytu?

  1. Objednáte se na vyšetření do léčebny
    • objednávejte se k Lucii Gloserové DiS. tel.číslo: 737 937 446
    • volejte od pondělí do čtvrtka od 7. 00 – 15.00
    • pokud Vám telefon nezvedám, věnuji se dětem, které jsou na pobytu v léčebně, zavolejte později nebo počkejte, až Vám zavolám zpátky
  2. Dítě vyšetříme na podoskopu – stoupne si na prosklenou desku a ihned zjistíme stupeň plochonoží
  3. V případě potřeby aplikujeme kinesiotape

Tape necháte dítěti na nožičkách, dokud se nezačne sám odlupovat. Poté ho sundáte, umyjete nožičky od lepidla a objednáte se na kontrolu do léčebny. Po opětovném vyšetření aplikujeme tape znovu. Po třech týdnech by se měla nožička zpevnit, vše je ale individuální – někomu tak tejpujeme nožičky 2x, někomu 5x, vždy podle výsledků vyšetření.

Cena kinesiotapu:

    děti 3-6 let     100 Kč

    starší děti       130 Kč

Pokud se nožička vyšetří (50Kč) a je v pořádku, není nutné tape aplikovat.

V červenci a v srpnu nožičky netejpujeme. Užívejte si s dětmi koupání, výlety, nechte děti běhat bosky po trávě, kamínkách či v písku. Na tejpování se můžete opět přihlásit v polovině září.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2011 - 2020 www.detskelecebny.cz/kretin/ Prohlášení o přístupnosti