Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás


QR kód


Co musíme udělat pro léčebný pobyt v našem zařízení

Přijímací kancelář

+420 511 123 200

+420 601 590 743

 

Pokud má Vaše dítě některou z uvedených diagnóz (dětská mozková obrna, jiné poruchy centrálního i periferního nervového systému,degenerativní a heredofamiliární onemocnění,stavy po úrazech a operacích CNS,svalová onemocnění,vrozené i získané ortopedické vady,stavy po ortopedických operacích) nebojte se a oslovte Vašeho pediatra sami. Využijte svého práva a zeptejte se na hrazenou komplexní léčebnou péči.

Pacienti jsou přijímáni na základě schváleného „Návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně". Návrh podává reviznímu lékaři ke schválení praktický lékař pro děti a dorost na základě doporučení odborného lékaře, např. neurologa, ortopeda...

Z veřejného zdravotního pojištění je pacientům hrazena léčba, ubytování a strava. Doprava je hrazena pouze tehdy, pokud je indikována ze zdravotních důvodů.

Pacienti mohou být přijímání na vlastní žádost. V tomto případě pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacient si náklady na léčbu, ubytování a stravu hradí sám dle platného ceníku služeb.

Pacient bývá k léčebnému pobytu přijat do šesti měsíců od vystavení návrhu praktickým lékařem nebo jiným odborným lékařem.

Informace o průběhu léčebného pobytu a přesném termínu nástupu vám bude přijímací kanceláří zaslán minimálně 3 týdny před nástupem.

Délka léčby je u dítěte s doprovodem obvykle 28 dní.

U dětí hospitalizovaných bez doprovázející osoby je délka zcela individuální podle zdravotního stavu na základě rozhodnutí vedoucího lékaře léčebny.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2019 www.detskelecebny.cz/boskovice/ Prohlášení o přístupnosti