Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás


QR kód


Ošetřovatelská péče

O děti pečuje tým kvalifikovaných zdravotních sester a ošetřovatelek, které mají znalosti o vývoji dítěte. Máme organizovaný a systematický přístup k dítěti a jeho doprovodu. Abychom mohli dokonale poznat, analyzovat a uspokojovat potřeby dětských pacientů, úzce spolupracujeme s rodiči.

Kromě poskytování základní ošetřovatelské péče používáme při své práci také speciální metody. Jedná se především o rehabilitační ošetřovatelství a koncept Bazální stimulace.

Rehabilitační ošetřovatelství

Jedná se o aktivní ošetřovatelství, které uplatňuje rehabilitační principy v ošetřovatelských úkonech s cílem zkvalitnit základní péči o pacienta.

Zdravotní sestra všemi dostupnými prostředky zamezuje vzniku komplikací a sekundárních změn. Každodenně spolupracuje s rehabilitační pracovnicí. Zdravotní sestry provádějí stanovené úkony po dobu celých 24 hodin, vždy s ohledem na aktuální stav dítěte.

Mezi základní úkony rehabilitačního ošetřovatelství patří

  1. polohovaní
  2. manipulace s pacientem
  3. péče o průchodnost dýchacích cest
  4. péče o celkovou pacientovu kondici

Do rehabilitačního ošetřovatelství patří také nácvik hygienických a sebeobslužných dovedností. Je to proces velmi individuální a většinou zdlouhavý. Často je třeba využívat speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, konzultovat s fyzioterapeuty správný postup a polohování dítěte.

Bazální stimulace

Jednotlivé prvky z konceptu bazální stimulace aplikujeme u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Používáme stimulaci somatickou, vestibulární a vibrační. Dále se využívá stimulace optická, auditivní, taktilně-haptická, olfaktorická a orální.

Při ošetřovatelské péči je velmi důležitý psychologický aspekt.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2019 www.detskelecebny.cz/boskovice/ Prohlášení o přístupnosti