Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás


QR kód


Psychologická péče

Během pobytu v DLPP Boskovice je možné využít i psychologické péče, jež zahrnuje:

Individuální konzultace pro rodiče hospitalizovaného dítěte.

Cílem těchto konzultací je především podpora rodiče, který se častokrát nachází v nelehké situaci. Možnost ventilovat obvykle potlačované emoce a sdílet to, co aktuálně prožívá, bývá dle zkušeností úlevná. Tato jednorázová konzultace je sice omezeným prostorem na to, aby došlo k zásadnějším změnám nebo objevení převratných řešení, proto si neklade cíle psychoterapeutické, ale spíše podpůrné a poradenské, i tak je však možné dojít k věcem důležitým a účelným. Často bývá součástí individuálních konzultací výchovné poradenství, v rámci kterého se snažíme společně s rodičem najít vhodný výchovný přístup ke konkrétnímu dítěti.

V případě potřeby může být pak rodiči doporučen i kontakt na pokračující péči u někoho s kolegů psychologů v místě bydliště.

Během letních měsíců jsou realizovány skupiny pro starší děti, které jsou v DLPP na rehabilitačním pobytu. Skupinová setkání jsou zaměřena na to, co je pro děti v daném čase aktuální, ať už jde o prožívání pobytu, vztahy mezi dětmi či osobní témata. Pokud někdo s dětí vyjádří zájem hovořit s psychologem individuálně, je to taktéž nabízená varianta spolupráce.

Od roku 2017 jsme začali využívat novou psychodiagnostickou metodu Bayley Scales of Infant and Toddler Develepment (dále jen BSDI –III). Tato speciální psychodiagnostická metoda slouží k diagnostice mentálního a motorického vývoje dětí ve věku 1 – 42 měsíců. Taktéž je možné pomocí ní zachytit i jistá specifika v chování dítěte. Cílem užití této metody je získat co nejaktuálnější obraz vývojové úrovně daného dítěte včetně jeho současných limitů, a následně specifičtěji vést případné intervence. S touto metodou pracuje PhDr. Veronika Novotná (psycholog) ve spolupráci s Mgr. Hanou Jahnovou, která se škálou BSDI –III dlouhodobě pracuje v rámci neonatologické ambulance FN Brno a je v pozici supervizora této metody v našem zařízení.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2019 www.detskelecebny.cz/boskovice/ Prohlášení o přístupnosti