Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás


QR kód


Rehabilitační péče

Léčba je zaměřena především na rehabilitaci, která využívá velké množství metod, zejména Vojtovu metodu, techniky Bobath konceptu, proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci. Dále synergickou reflexní terapii, terapii dle Brunkowové, dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře, stabilizační a mobilizační systém (SM systém). Dalšími procedurami jsou magnetoterapie, teplé zábaly, laserová akupunktura, vířivá a perličková koupel. Součástí terapie je také cvičení ve vodě, kde se rodič učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jak formou hry navodit relaxaci nebo usnadnit určitý pohyb dítěte. V loňském roce jsme zařadili do rehabilitační péče ergoterapii, která učí děti samoobslužným úkonům a tedy lepšímu zařazení do běžného života. Dalšími doprovodnými procedurami jsou mořská lázeň, masáže. Často je využíváno také tejpování, kde se podle způsobu nalepení snižuje nebo zvyšuje napětí svalu.

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2019 www.detskelecebny.cz/boskovice/ Prohlášení o přístupnosti